DSCB
Deutscher Spitz Club of Belgium

De

DSCB

H E T F O K A D V I E S : E E N E T H I S C H E C O D E

DOEL VAN HET FOKADVIES. Het Fokadvies heeft tot doel de kwaliteit, de bekendmaking en de verbetering (en niet de vermeerdering) van het ras te bevorderen en de activiteiten van de fokkers te leiden in overeenstemming hiermee.