DSCB
Deutscher Spitz Club of Belgium

De

DSCB

Bijdrage

Eerste lidmaatschap bij de D.S.C.B. Effectief lid: 20,00€
  Bijkomend gezinslid : 10,00€
  Steunend lid - Jaarlijks minimum lidgeld : 50,00€

 

Verlenging Effectief lid: 20,00€
betaling ten laatste in december die het Bijkomend gezinslid : 10,00€
betreffende jaar voorafgaat Steunend lid - Jaarlijks minimum lidgeld : 50,00€

 

Heraansluiting Effectief lid: 20,00€ +5,00€ = 25,00€
betaling na 1 januari van het betreffende jaar     Administratieve  
Een nieuwe lidmaatschapsaanvraag moet worden ingediend     kosten  

Vanaf 1/7 van elk jaar is het mogelijk om voor de helft van bovenstaande bedragen aan te sluiten.

 

Fokkersbijdrage 20,00€
Fokkers die het DSCB fokreglement volgen, mogen na betaling van de fokkersbijdrage reclame maken op de facebookpagina en website.

 

Aansluitingsformulier
Get Acrobate Reader