DSCB
Deutscher Spitz Club of Belgium

La

DSCB

Dekreu


Vanaf nu is het na het betalen van de fokkersbijdrage en het naleven van het DSCB fokreglement mogelijk om uw dekreu aan te bieden via de pagina van DSCB.
Verstuur alle nodige gegevens en de attesten met de nodige resultaten naar dscb@dscb.be. Uw dekreu zal tot 31/12 zichtbaar zijn op onze site.